Publicaties

Aanbevolen literatuur over dans en gezondheid

Aalten, A.(2002). De bovenbenen van Olga de Haas. Amsterdam:van Gennep.

Aalten, A., Linden M. van der .(2007). Taking the Next Step. Een werkconferentie voor dansdocenten. Uitgave van het lectoraat Excellence and well-being in the performing arts bij Codarts, Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam.

Aalten, A., van Amsterdam N., van der Linden M., (2008). Het verhaal van Pijn. Wat het lichaam ons vertelt en waarom wij(niet) luisteren. Pijnbeleving bij Dansers. Uitgave van het lectoraat Excellence and well-being in the performing arts bij Codarts, Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam.

Bartlett K., Crofts J., Gallacher A., Jobbins V., Laws H. (and other Eds.) (2003). Dance Teaching Essentials. London: Dance UK.
 
Boender, E. (2009), Dans Gezond!, Amsterdam, de Theaterschool - Dans, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Brinson, P. & Dick, F. (1996). Fit to dance? The report of the National Inquiry into dancers’ health and injury. London: Calouste Gulbenkian Foundation.

Buckroyd, J. (2000) The Student Dancer-Emotional Aspects of the Teaching and Learning of Dance. London:Dance Books.

Calais-Germain, B. (2005). Anatomie van de beweging: inleiding in de bouw van het bewegingsapparaat. Houten: Bohn van Loghum.

Calais-Germain, B., Lamotte, A.(1996). Anatomy of Movement Exercises. Seattle: Eastland Press.

Clippenger,K.(2007). Dance Anatomy and Kinesiology. Champaign: Human Kinetics.

Dyke, Scilla (2001) (Ed.) Your Body Your Risk. London: Dance UK.
 
Fitt, S. (1996) Dance Kinesiology. New York: Macmillan.

Franklin, E.N. (1996). Dynamic Alignment through Imagery. Champaign: Human Kinetics.

Franklin, Eric N. (2004). Conditioning for Dance. Champaign :Human Kinetics.

Hamilton, L.H. (1997). The person behind the mask: A guide to performing arts psychology. London: Ablex.

Hamilton, L.H. (1998). Advice for dancers. Emotional counsel and practical strategies. San Fransisco: Jossey-Bass.

Howse, J. and Hancock, S.(1988). Dance Technique and Injury Prevention. London: A&C Black.

Jowitt, D.,Allston, R., Csikszentmihihalyi,M. e.a. (2001) Not Just Any Body : Advancing Health, Well-being and Excellence in Dance and Dancers, Owen Sound: The Ginger Press.

Kapit, Wynn/Elson, L.M. (1977). The Anatomy Colouring Book. New York: Harper & Row.

Kimmerle M., Côte-Laurence, P. (2003). Teaching Dance Skills. New Jersey: J. Michael Ryan Publishing, Inc.

Koutedakis, Y.& Sharp, N.C.G. (1999). The Fit and Healthy Dancer. New York: Wiley.

Laws, H.(2005). Fit to dance 2; The report of the second national inquiry into dancer’s health and injury in the UK. London: Dance UK.

Linden, M. van der (2004) (Red.). Not Just Any Body & Soul - health, well-being and excellence in dance. Amsterdam, the Netherlands: International Theatre and Film Books.

Rossum, J.H.A. van (2000). Een wereld waarin pijn heel gewoon is? Geneeskunde en Sport, 33 (1), pagina 45-47.
 
Rossum, J.H.A. van (2001). Talented in dance: The Bloom Stage Model revisited in the personal histories of dance students. High Ability Studies, 12 (2), pagina 181-197.
 
Rossum, J.H.A. van (2002). Initiates file downloadEen leven lang dansdocent? Een onderzoek naar de werkbelasting van dansdocenten. (Niet-gepubliceerd onderzoeksrapport; opdrachtgevers onderzoek: Netwerk Kunstvakonderwijs (HBO-dansopleidingen), Nederlandse beroepsvereniging van Dans Kunstenaars (NBDK) en Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming (SFKV).

Rossum, J.H.A. van (2003). Bewegingsbegaafdheid: Talent in sport en dans. Pedagogisch Tijdschrift, 28 (3-4), pagina 211-229.
 
Rossum, J.H.A. van (2003). Getalenteerd in sport, muziek of dans: hoe belangrijk is de school eigenlijk? In G. de Boer (Red.), Talent leert; Hoogbegaafde leerlingen in de klas, Basis- en voortgezet onderwijs (pp. 93-100). Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies. (Congresbundel)
 
Rossum, J.H.A. van (2004). De werkbelasting van de dansdocent: een inventarisatie-onderzoek In: M. van der Linden, L. Wildschut & J. Zeijlemaker (Red.), Danswetenschap in Nederland.- Deel 3, pagina 79-85. Amsterdam: vereniging voor Dansonderzoek.
 
Rossum, J.H.A. van (2006). Relative age effect revisited: Findings from the dance domain. Perceptual and Motor Skills, 102, pagina 302-308.
 
Rossum, J.H.A. van & Schärli, A. (2006). Initiates file downloadFit to dance? – NL. Een replicatie-onderzoek onder professionele dansers in Nederland. In: M. van der Linden, L. Wildschut & J. Zeijlemaker (Red.), Danswetenschap in Nederland - deel 4 (pagina 76-88). Amsterdam: vereniging voor Dansonderzoek.
 
Rossum, J H.A., van (2008) Initiates file downloadde Nederlandse poms in de sport deel 1, Sportgericht nr.5  - jaargang 62

Rijven, M.( Red.) Nieuwsbrief stichting Gezondheidszorg voor Dansers. - nr. 1 (1994)-nr. 11(2004). Amsterdam: stichting Gezondheidszorg voor Dansers, 1994. - Met lustrumeditie 2004.

Schaerli, A. (2003). Aerobe und anaerobe Ausdauer bei Professionele Bühnentänzern. Amsterdam: Vrije Universiteit: Faculteit der Bewegingswetenschappen.
(Niet-gepubIiceerd doctoraal scriptie).

Simmel, L. (2009), Tanzmedizin in der praxis, Leipzich: Henschel

Soer, A. (2006). ex-Dansers bestaan niet (there is not such thing as an ex-dancer). Amsterdam: Theater Instituut Nederland.

Solomon, R., Solomon, J., Minton, S.C.(2005) (EDs.), Preventing Dance Injuries. Champaign: Human Kinetics.

Solomon, R., Solomon, J.(2007 4e editie) Dance Medicine & Science Bibliography. International Association for Dance Medicine & Science. www.iadms.org: USA.

Willemsen,T.(2005). Anatomie en blessures. Amsterdam: Obey Willemsen.


Login
Foto: Eddi de Bie