Over de Healthy Dancer Diary

De Healthy Dancer Diary (HDD)
Een trainingslogboek voor dansers

Het dansvak stelt hoge eisen aan de fysieke en mentale conditie. Dansers verleggen steeds hun grenzen en laten zich vaak weinig gelegen aan kennis over de risico’s van overbelasting. Wetenschappelijk onderzoek bij dansers laat zien dat vermoeidheid en overbelasting de belangrijkste oorzaken van blessures zijn. Er is veel kennis beschikbaar over de risicofactoren en hoe deze zijn te beteugelen. Het is echter altijd de danser zelf, die de balans moet handhaven tussen de belasting van het vak en zijn of haar eigen belastbaarheid.
 
De Healthy Dancer Diary (HDD) is het digitale logboek voor dansers waarin zij op systematische wijze data kunnen bijhouden over de dagelijkse belasting, de beleving van de belasting en de belastbaarheid van de danser. De HDD is een zelfsturingsinstrument waarmee de danser meer greep kan krijgen op de samenhang tussen de fysieke en mentale conditie en draagkracht enerzijds en de artistieke prestaties anderzijds.
 
De HDD biedt handvatten aan dansers om te reflecteren op:

  • het optimaliseren van de prestaties;
  • het tegengaan van vermoeidheid en overbelasting;
  • het verlengen van de danscarrière.