Het Healthy Dancer Diary Project

Al jaren blijken dansers en begeleiders de behoefte te hebben aan een instrument waarmee de danser meer greep krijgt op de samenhang tussen de fysieke en mentale conditie en draagkracht enerzijds en de artistieke prestaties anderzijds. Om die reden is op basis van de kennis die in 15 jaar binnen de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is opgebouwd, een eerste prototype gemaakt van een logboek, de Healthy Dancer Diary (HDD). Dit in samenwerking met Jacques van Rossum van de Vrije Universiteit en met Hanno van der Loo bureau Adphys. De HDD is voortgekomen uit het onderzoeksproject ‘danslogboek’ dat in 2002 is geïnitieerd bij de Dansopleidingen van de Theaterschool en financieel ondersteund is door stichting Student en Gezondheid (SS&G).

Het eindrapport van het onderzoeksproject ‘Danslogboek’ is een verslag met waardevolle gegevens over hoe de studenten aan de dansopleidingen met hun belasting en belastbaarheid omgaan. Uit dit onderzoek kwam, net zoals uit internationaal onderzoek bij dansprofessionals, naar voren dat de dansstudent geneigd is waarschuwingssignalen te negeren en tegen beter weten in door te gaan met gedrag dat kan leiden tot fysieke klachten en/of tot mindere artistieke prestaties. Onder gedrag wordt onder meer begrepen: de gevolgde trainingsschema’s en het omgaan met piekbelasting, maar ook patronen met betrekking tot voeding, rust en stresshantering. Als oorzaak van klachten en blessures scoorden overbelasting en vermoeidheid het hoogst.

Foto: Jean van Lingen
Login
Artikel over HDD in Dance UK News Issue undefinedvoor meer informatie...